Mter. Brecht BEHEYDT

Mter. Brecht BEHEYDT is sedert 2007 aan de Balie Brugge verbonden.

Hij is verbonden aan het kantoor als medewerker van Mter. Joris VAN MAELE sedert 2016.